پرسنل

رياست دانشكده

نام : مريم

نام خانوادگي: شرفي

مدرك تحصيلي : دكتراي داروسازي

پست الكترونيكي:

شماره تماس: 32885595

جانشين رياست دانشكده

نام:حميد رضا

نام خانوادگي :ذاكري

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط

پست الكترونيكي:

مدير گروه رشته بهداشت محيط

 

نام:حميد رضا

نام خانوادگي :ذاكري

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط

پست الكترونيكي:

مسئول آموزش

نام : هديه

نام خانوادگي: عطايي

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري

پست الكترونيكي:

شماره تماس: 32884114

امور اداري

نام:هديه

نام خانوادگي:عطايي

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

پست الكترونيك:

شماره تماس:32884114

مسئول امور فرهنگي دانشجويي وكتابخانه

نام : فرزانه

نام خانوادگي: طاهرپور كلانتري

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري

پست الكترونيكي:taherpour@bums.ac.ir

شماره تماس: 32884114

مسئول كميته تحقيقات

نام : حبيبه

 

نام خانوادگي : مومني

 

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط

پست الكترونيكي: h.momeni@bums.ac.ir

شماره تماس: 32882799

مسئول EDO

نام : مهدي

نام خانوادگي: جلالي

مدرك تحصيلي :  كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

پست الكترونيك@bums.ac.ir m.jalali

شماره تماس: 32882799

سرپرست مجتمع  كارگاهي آزمايشگاهي دانشكده بهداشت

نام: راضيه

نام خانوادگي :پاكيزه خو

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد  مهندسي بهداشت محيط

پست الكترونيك: pakizeh.razi @ bums.ac.ir

شماره تلفن:32882960

مسئول واحد فعاليت هاي آزمايشگاهي و عضو هيئت علمي بهداشت حرفه اي

نام:مهدي

نام خانوادگي :جلالي

مدرك تحصيلي :كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي

پست الكترونيكي : @bums.ac.ir m.jalali

شماره تماس:32884114

هيئت علمي

نام : صالحه

نام خانوادگي: صالح نيا

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط

پست الكترونيكي:sa.salehnia 1395@bums.ac.ir

شماره تماس:32884114

تاریخ به روز رسانی:
1396/06/29
تعداد بازدید:
1493
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal