تقویم دانشگاهی

تقويم آموزشي دانشگاه - 98-99

نيمسال اول

انتخاب واحد از تاريخ ( 98/6/10تا 98/6/20) از طريق اينترنت

شروع كلاس ها:
98/6/23
حذف و اضافه و اصلاح انتخاب واحد:
98/7/6تا 98/7/12
حذف تكدرس تا تاريخ:
98/9/14
پايان كلاس ها:
98/10/19
ارزشيابي اسايتد:
 98/10/1تا 98/10/20
امتحانات:
98/10/21 تا 98/11/3

نيمسال دوم

انتخاب واحد از تاريخ (98/11/1 لغايت 98/11/10) از طريق اينترنت

شروع كلاس ها:
98/11/12
حذف و اضافه و اصلاح انتخاب واحد:
 98/11/26 تا  98/12/2
حذف تكدرس تا تاريخ:
99/2/19
پايان كلاس ها:
99/3/22
ارزشيابي اسايتد:
99/3/1 تا 99/3/20
امتحانات:
 99/3/24 تا 99/4/5

ترم تابستان: 99/4/28 لغايت 99/6/6


تذكر مهم

كلاسها برابر برنامه، از اولين روز اعلام شده، تشكيل و حضور و غياب نيز انجام مي گيرد. مسئولين آموزش طبق مقررات و نظريه شوراي آموزشي محترم دانشگاه در اين امر همكاري مي نمايند. حضور كليه دانشجويان در روزهاي حذف و اضافه به منظور گرفتن و امضا تاييديه انتخاب درس الزامي مي باشد. ضمناً حذف و اضافه در تاريخ هاي ذكر شده از طريق وب صورت خواهد گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/05
تعداد بازدید:
45266
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal